Přeskočit navigaci

Pro firmy

Naše společnost se zaměřuje na několik oblastí poradenství

  1. Strategické firemní poradenství a analýza zdrojů
  2. Právní poradenství v oblasti obchodního práva
  3. Krizová komunikace a PR
  4. Vzdělávání zaměstnanců a personalistika
  5. Příprava společností pro zavedení systému řízení kvality ISO 9001:2015

 

Metody strategického poradenství v dnešní době využívají především ty firmy, které zachytily aktuální trend turbulence konkurenčního trhu. Tyto společnosti pak v návaznosti na výše uvedený trend vyvíjejí systémové snahy, aby zajistily svou reakceschopnost na turbulentní situace a maximálně tak eliminovaly rizika s tímto trendem spojená. 

Nástroje pro zajištění schopnosti nejen na situace reagovat, ale tyto i předvídat a řídit nabízí právě specifická oblast odborného poradenství - poradenství pro MODERNÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ. 

Kvalitní strategické poradenství vychází nejen z odbornosti poradce a schopnosti realizovat dílčí poradenské aktivity, ale především ze široké praktické zkušenosti, schopnosti systémového vyhodnocování a provazování výstupů této zkušenosti a zejména schopnosti implementovat tyto zkušenosti do takových poradenských systémů, které kvalifikovaně podporují firmu s ohledem na její individuální specifiky. 

AL-Consulting s.r.o. se v tomto ohledu řadí právě mezi ty odborné strategické poradenské instituce, které disponují výjimečným systémovým poradenským know-how. 

Účelově využíváme strukturované modely poradenství pro široké portfolio firem a společností, jimž poskytujeme takové nástroje implementace systémů strategického řízení, které je základem jejich trvalé prosperity. 

S využitím schopnosti práce se strategickými cíli, ukazateli výkonnosti, příslušnými indikátory a strategických iniciativ pomáháme naplňovat představy o budoucnosti společností. Jde o průmět nástrojů, poslání a vizí do vstupů a výstupů procesů fungování firmy tak, aby se staly integrální částí strategického řízení a podporovaly dosažení finančních cílů – dominantních zájmů vlastníků. 

Odborné poradenství zaměřuje úsilí na provádění změn, které prokazatelně podporují tvorbu přidané hodnoty interních procesů. Přitom podporuje vytváření zpětné vazby postupem, který respektuje proces „učení se“ společnosti, tj. prověřování stávající strategie (včetně ukazatelů, indikátorů, iniciativ a akcí) a její trvalou kontinuální aktualizaci. 

Kvalitní strategické poradenství je stavebním kamenem integrovaného manažerského systému, který určuje priority a kritické faktory úspěšnosti firem, slaďuje a podporuje klíčové procesy organizací a pomáhá zachycovat klíčové faktory jejich úspěchu.